top of page

Zo lossen we lossen problemen op. Ploeteren is niet efficiënt.

We doen het goed
We doen het goed genoeg
We doen het goede
We zijn slim bezig

Waarschuwing: de oplossingen zijn regelmatig innovatief en soms zit er zelfs een 'game changer' tussen. Kunt u het aan?

Een ontwerpstudie is iets voor u als u het volgende herkent:

 • De klant is verder weg dan uw boekhouder

 • De wereld verandert veel sneller dan uw diensten of producten kunnen bijhouden

 • Het zout in de pap komt van subsidies en standaardbudgetten. Maar of de klant u dat ook zo gunt!?

 • Bureaucratische processen zetten de boel op slot

 • Het is niet de vraag òf maar wanneer een 'Uber app' voor uw producten en diensten komt

 • Pas na vijf jaar werken in de organisatie snap je een beetje hoe het werkt

 • Vergaderen begint met het overdoen van de vorige vergadering (notulen). Problemen oplossen is.. problematisch

 

Onze ontwerpstudie zorgt voor: 

 • Oplossingen die goed werken maar niet teveel kosten

 • Producten met lagere maakkosten en meer features

 • Projecten die sneller klaar zijn door teams die focus hebben op waarde

 • Minder issues die alsmaar door blijven slepen

 • Klanten en gebruikers die graag méér willen betalen of méér willen bijdragen

 • Processen die opeens een stuk gesmeerder lopen en minder slapeloze nachten geven

 • Realistische keuzemogelijkheden en heldere inzichten in de oorzaken van de kosten

 • Intensieve focus op waarde en een stuk minder vergaderen

 • Een goed verhaal dat iedereen kan begrijpen

 • Een basis voor gezonde besluitvorming

Een goed verhaal

Het levert het u ook een strategisch en tactisch goed verhaal dat (bijna) iedereen begrijpt en aanspreekt. De kernboodschap is dan:  

 We doen we het goed

We doen het goed genoeg

 We doen het goede

 We zijn heel slim bezig

Oplossingen binnen budget

We gaan voor een ontwerpstudie meestal uit van een referentie-ontwerp, bijvoorbeeld een bestaande situatie of het huidige plan. Op basis van de huidige kosten wordt onderbouwd of bijvoorbeeld 10% of 30% kostenbesparingen mogelijk zijn en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Of dat er met het huidige budget meer mogelijkheden zijn die klanten en gebruikers op prijs stellen.

Maximale waarde voor je geld

Het ontwerpteam schat in hoe de klantwaarde van de alternatieven zich tot elkaar verhouden en trekt daar conclusies uit. Ze zorgt ook dat de verschillen zo overtuigend mogelijk en glashelder worden verwoord. Het blijkt vaak dat resultaten worden verkregen die eerder niet (meer) mogelijk waren.

Pak aan

Pak het aan. Hoe? klik hier.

"Het wordt zó goed dat je meer geld kunt vragen"

bottom of page