top of page
“Gun een multidisciplinair team een week de tijd met een goede ontwerpcoach” 

Organiseer de uitdaging!

Wij stellen met u het ontwerpteam samen. Zo'n team kan bestaan uit uw eigen medewerkers, of bijvoorbeeld uit mensen van buiten uw organisatie, of een mix. Hieraan besteden we relatief veel tijd want de mensen maken het resultaat. We bespreken de teamsamenstelling persoonlijk met u door. We denken ook alvast na over de resultaten en de implementatie. We hebben meerdere studies meegemaakt waarbij het beoogde resultaat  reeds in deze fase werd gehaald..

Een team met de juiste kennis, competenties plus een goed proces levert altijd veel resultaat op. 

We zorgen ervoor dat kostendeskundigheid, materiedeskundigheid en klantkennis in één team aanwezig komen. We identificeren met u eventueel benodigde externe expertise op basis van ervaring, vaardigheden en attitude. Er zit immers vaak ook veel kennis buiten de organisatie zoals bij toeleveranciers en ketenpartners. En uw klant kan u vertellen wat hij ècht wil en waarvoor hij wel en vooral niet wil betalen. Hoeveel denkt u dat een team in één week voor u kan bereiken? Leg de bal eenvoudig voor open doel: een begin maken doet u zó

bottom of page