top of page

Sport

Voor een groep staan: dat is uitdagend, het is een tak van sport. Naar resultaten toewerken en er groei uit krijgen. Dat is spannend. En je wordt in korte tijd onderdeel van een team.

De groep kan méér dan de afzonderlijke personen voor zichzelf kunnen

Het zit ‘m in het samenspel van mensen, en niet zozeer in de inhoud die de individuen elk voor zich hebben. Onze ontwerpstudie houdt je scherp en men daagt elkaar uit, ook door goed te luisteren. Al die aannames en veronderstellingen kun je samen matchen en verbeteren. En dat is veel krachtiger dan een goed idee dat één individu in het hoofd heeft. Uiteindelijk moet je het met elkaar eens worden, want de gemene deler is belangrijker dan een individuele mening.

Hiervan krijg ik energie!

Energie krijg ik van een team effectief aan het werk krijgen en aan het verbeteren. Ik wil zorgen voor terecht vertrouwen dat men de goede oplossing krijgt, waarvoor de gebruiker wil betalen. Keuzes leggen waar ze horen, eigenaarschap leggen waar het hoort en zoektochten structuur geven. In plaats van elke keer uitvinden ‘waarom zijn we op aarde’.

Huis bouwen

Mijn eigen huis laten bouwen laat zien dat van een afstand naar het proces kijken heel moeilijk is. Ik ben nu zelf projectleider: dingen regelen en zorgen dat ze gebeuren maar dat geeft weinig overzicht en tijd om het op elkaar af te stemmen. Een facilitator helpt voor het proces en ‘added value’.

Vragen? Bel me: 

024 -

663 7277

Zelf doen of samen doen?

Ik daag mijn kinderen wel eens uit om een manier te vinden waarop iets wel kan lukken. Vaak moeten ze wat beter nadenken. Probeer het eerst zelf. Maar dat gaat veranderen. Dan wordt het ‘samen doen?‘

Ik hoop.. dat een ontwerpstudie niet meer weg te denken wordt uit alle ontwikkelprocessen.

Inspirerende aanjager van waardedenken

Anderen zeggen over mij dat ik heel inspirerend ben, de flexibele aanjager van waardedenken. En dat ik mezelf en het team niet met een kluitje in het riet laat sturen!

Trainer zijn is een voorrecht

Trainen is mooi om te doen: het is prachtig om te zien dat er een gedachtenshift optreedt en dat je nieuwe inzichten kunt meegeven. Na de training is het nooit meer hetzelfde.

bottom of page