top of page

Als u heeft ervaren wat onze ontwerpstudie voor u doet en u wilt de methoden ook zelf gaan toepassen, dan zijn onze in-house trainingen wellicht iets voor u. 

De trainingen zorgen ervoor dat u uw diensten en producten vorm geeft met focus op maximale toegevoegde waarde voor de klant en voor uw organisatie. Wij leren de trainees hoe je onnodige kosten en risico's worden wegneemt en klanttevredenheid maximaliseert. Het verbetert de verkoop, de winst en hoe mensen over uw diensten en producten denken.

De technieken zijn  toepasbaar op producten, processen en diensten in alle branches en kunnen in verschillende ontwikkelstadia worden toegepast. 

Onze driedaagse basisopleiding is bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in klantgericht ontwerpen, en wat de (on)mogelijkheden zijn voor inbedding in de eigen organisatie. De cursus wordt gegeven aan groepen van minimaal 5 en maximaal 20 personen. Meestal in house, maar soms ook met meerdere bedrijven: de kruisbestuiving wordt altijd waardevol ervaren en veel problemen blijken universeel te zijn. 

De basisopleiding kan de eerste stap zijn in een Europese certificeringstraject volgens de opleidingsnorm van de European Governing Board EGB

 

De opleiding geeft inhoud aan de professionaliteit van de deelnemers en levert ook toegevoegde waarde voor uw bedrijf. De opleiding geeft ook toegang tot netwerken op dit ontwerpgebied. Met deze basisopleiding is de trainee in staat om eenvoudige tot medium complexe optimalisatiestudies in het eigen werk uit te voeren. Voor complexere vraagstukken is de vervolgopleiding nodig om o.a. groepen te kunnen faciliteren.

Wilt u meer informatie of gelijk aan de slag? Klik hier

TRAINING

bottom of page