top of page
Goed voorbeeld doet goed volgen

Effectiviteit = inspiratie x actie

Welk zaadje plant u?

Voorbeelden..

Wij werkten met teams aan het ontwerpen van bijvoorbeeld Aanbestedingsreviews, Ambitiebepalingen, Brandwerende voorzieningen, Brandweerkazernes, Business development, Busstations, Coatingmachines, Dashboards, Doelstellingen, Emplacementen, Evaluaties, FMEA-modellen, Gebiedsontwikkelingen, Gemalen, ICT-netwerken, Implementatie-trajecten, Inkoopspecificaties, Innovaties, Kaasmakerijen, Klanttevredenheidsonderzoek, Koffie-automaten, Kostenallocaties, Leverancierconsultaties, Marktconsultaties, Meetlatten, Melkdrogers, Netwerkbijeenkomsten, Offerte-uitvragen, Omgevingswet-projectdefinities, Onderdoorgangen, Onderhoudsprogramma's, Ontwerp-reviews, Opleidingen, Opslaghallen, Organisatie-ontwikkelingen, Persoonlijke ontwikkeling, Pompen, Praktijkproeven, Prestatiemodellen, Prioritering, Risicosessies, Snelwegen, Specreviews, Spoortracé's, Straaljagerplatformen, Toiletgroepen, Trainingen, Tramlijnen, Treinstations, Tunnels, Verbindingswegen, Viaducten, Vlootvervanging, Waarde-optimalisaties, WC-units, Wegkruisingen, Wegtracé's, Werk-motivaties, Workshops, Zeeschepen, ...

​In alle gevallen hebben ontwerpteams gewerkt van opdrachtgevers, projectteams, aannemers, klanten en bijvoorbeeld externe deskundigen. Samen hebben we ontwerpstudies uitgevoerd met waardevolle oplossingen als resultaat. Vaak oplossingen die tot dan toe onbekend waren of onmogelijk leken. Alle studies betaalden zich honderdvoudig of beter terug!

Casus: Maaswerken

Het projectteam van een reconstructieproject van de Maas zocht verdere onderbouwing van het project. Zij wilden klip en klaar antwoord op de volgende vragen: 

 • Gaan we de goede scope aanbesteden? 

 • Hebben we alle onderwerpen afgedekt? 

 • Hebben we geen onderwerpen overgespecificeerd?

Samen met de oprachtgever (provincie, gemeenten) is het project in twee dagen helemaal doorgevlooid. Behalve enkele afspraken over betere samenwerking tussen de partijen, bleek ook dat enkele deeloplossingen overbodig waren (overgespecificeerd), enkele aannamen onjuist, een deel van de eisen onnodig complex.

De eisen uit de de eisenspecificatie zijn stuk voor stuk door de handen gegaan en getoetst. Conclusie was dat het project de toets der kritiek prima had doorstaan. Wel zijn risico's ontdekt en opgelost, er kwam een goed verhaal over de robuustheid van de oplossingen en, last but not least, er was ruim €10 miljoen kostenbesparing mogelijk. Dat vinden wij mooie resultaten!

Deze studie heeft zich 500-voudig terugbetaald aan geld en wat moeilijker in geld is uit te drukken: goede verstandhoudingen tussen projectteam en de opdrachtgevende organisaties, lagere risico's en een mooie besparing op voorhand die altijd van pas kan komen. 

Casus: business development en contractering

Onze ontwerpmethode onderzoekt het bedrijfsmodel voor uw product of dienst. Een van de onderdelen van de ontwerpstudie is het Business Model Canvas. Dat gebruikten we zelf ook. Als u een nieuw product of dienst wilt gaan uitbrengen, geef uw businessmodel dan in een ontwerpstudie vorm en inhoud. Dat is een goede grondslag voor investeringsbeslissingen en om te kiezen om voor 'zelf doen' of 'uitbesteden'.

De ontwerpstudieresultaten zijn heel geschikt voor contractvorming en ook daarmee kunnen wij een handje helpen.

Casus: uw vraag

We hebben voor nog veel meer onderwerpen ontwerpstudies uitgevoerd. Maar voor welke problemen of dilemma's zoekt ú een oplossing? Kunt u zich voorstellen dat een klein team van uw organisatie zich er enkele dagen over buigt - met een ontwerpcoach- en dan met goede voorstellen komt? Daag uzelf en ons uit.

Casus: coatingmachine

Een machinefabriek maakt al ruim tien jaar geavanceerde coatingmachines. In die tien jaar zijn medewerkers vertrokken en is nieuwe kennis binnen gekomen. Het bedrijf is uit de pioniersfase en wil groter groeien. Wel zijn er suboptimalisaties in geslopen en sommige onderdelen worden inefficiënt gemaakt: het ligt er zelfs dik bovenop dat het beter kan. Maar dat willen ze wel graag met zijn allen doen, want het gaat betekenen dat sommige subsystemen ingekocht gaan worden die men nu zelf produceert, maar ook dat de productie van complete systemen in de komende jaren gaat verdubbelen. Die kans is reëel want met de nieuwe wetgeving rondom giftige chroom-6 verbindingen, levert de coatingmachine een prima alternatief. 

 

In dit project hebben de systeemarchitecten, inkopers, marketeers en designers samen een ontwerpstudie-cursus gevolgd. Daarin zijn en passant twee subsystemen onder handen genomen, en bekeken is hoe ze veel efficiënter verkregen kunnen worden (met behoud van een winstmarge). Behalve ideeën hoe het beter kan, is er veel (historische) kennis gedeeld, zijn nieuwe gegevens over kosten en eisen op tafel gekomen, en zijn alternatieven besproken die eerder teveel weerstand opriepen. 

In de komende 2 jaar gaat men de ontwerpmethode gebruiken om de machine te herzien en om een nieuwe generatie te ontwerpen. 

Casus: op zoek naar ander werk. Een heel persoonlijk dilemma dat om een oplossing vraagt 

In deze casus is een ontwerpstudie uitgevoerd voor één persoon (Erica) die een nieuwe baan gaat zoeken. Het denkmodel van een ontwerpstudie paste ook op dit kleine project. Het past ook bij organisaties die hun aandacht moeten gaan verleggen omdat bijvoorbeeld subsidies stoppen. Loop het volgende rijtje een langs met uw eigen uitdaging in gedachte: hoe staat de vlag er voor? Het zijn variaties op hetzelfde thema met ongeveer dezelfde aanpak.

:

 • Belangrijke vragen (waarvoor wil ik werken, welke mogelijkheden zijn er, hoeveel wil ik er in investeren)

 • Er liggen al wat ideeën maar afmaken en oplossen is nog lastig

 • Er zijn deskundigen die helpen (je vrienden)

 • Dit keer geen vijfdaagse, maar gewoon een zaterdagmiddag

 • In de voorbereiding is de beginfocus bepaald

 • De persoon durfde het aan om twee vriendinnen en haar zus uit te nodigen

Het probleem

Stel je zoekt ander werk. Maar welk werk zou dat moeten zijn? Misschien wel iets heel anders dan voorheen, waarbij je kwaliteiten op heel andere wijze tot hun recht komen.

Proces, team en planning

Je gebruikt het proces van de ontwerpstudie. Je schakelt deskundigen in (vrienden, familie). Zij kennen je  als geen ander, en willen je graag een keer van dienst zijn. Ze laten zich graag inschakelen als meedenkers op deze middag. " Een halve dag is meestal wel haalbaar. Daarna moet je het weer zelf doen of 1:1, maar je 'ontwerpteam' helpt je op weg.

​Resultaat

Van tevoren is het volgende resultaat gedefinieerd: "Op deze middag ga je samen met je vrienden op zoek naar je eigen kracht en passend werk.  De ontwerpcoach zorgt voor een passend programma en leidt de dag. Met de impact van deze middag geef je een slinger aan je eigen loopbaan."

Reacties naar aanleiding van deze studie: "Wow, wat een enorme hoeveelheid aan ideeën en inzichten heb ik gekregen. Ik ga het de komende weken verder uitwerken, maar ik weet nu veel beter waarom ik moet werkend en waarvoor ik wil werken. Ik ga de bijpassende baan zoeken of maken. Bedankt voor deze ontzettende leuke en leerzame middag". 

Focus

Vooraf is bepaald waar de focus van de studie moet liggen. In een halve dag kun je een paar thema's behandelen. Met een externe coach is bekeken welke thema's dat zouden moeten zijn.  Kennis van..

 • jezelf als persoon

 • je kwaliteiten en vaardigheden 

 • je eerdere successen

 • je sterke en zwakke punten

En om betekenisvol werk te kunnen verrichten kijk je naar:

 • waarden (wat is het belang van werk in je leven) 

 • motivaties en

 • interesses 

Tenslotte is het belangrijk stil te staan bij de arbeidsmarkt:

 • Welke sectoren zijn voor mij kansrijk?

 • Met welke doelgroep wil ik werken?

 • Voor welke vraagstukken zoeken zij een oplossing?

Iets voor u?

Van welke problemen ligt u wakker? Welke oplossingen zoekt u? Zou een ontwerpstudie kunnen helpen? Met wie zou u in het ontwerpteam willen vormen? En met welk eindresultaat zou u tevreden zijn? Waar ligt de focus qua medewerkers en organisatie, welke waarden en doelstellingen zijn er, en wat vinden en kunnen de eindgebruikers voor u doen (de markt)? Aan de slag? Klik hier.

Casus: rederij

Als vier ministeries samen twaalf zeeschepen beheren, hoe kunnen ze samen een toekomstige vlootconfiguratie ontwerpen? Daarvoor is een ontwerpstudie gebruikt zoals die bij Rijkswaterstaat wordt toegepast. Hetzelfde proces, specifieke focus, en een flink team voor inhoud en draagvlak. Het ging hier om grote investeringen qua geld. In de video een korte sfeerimpressie. Men is er in geslaagd om een configuratie te bedenken van zeven schepen waarmee alle taken gedaan moeten kunnen worden. Deze ontwerpstudie betaalde zich ruim 1500 keer terug. 

Value Engineering onder de motorkap

Een deel van de theorie van de ontwerpstudie is afgeleid van value engineering. Een ontwerpmethode voor oplossingen die goed presteren en niet teveel kosten. Bij Rijkswaterstaat en ProRail wordt het veel toegepast. Op de video is een korte uitleg gegeven van hoe een value engineering studie er daar aan toegaat.

bottom of page